Team

       Brigiet Missiaen                                                                               directie

       Annelies Wullepit en Caroline George                                            peuter en eerste kleuter

       Kathy Pieters                                                                                   tweede en derde kleuter

       Valerie De Baene, Fauve Degraer en  Fien Vermeersch                eerste graad

       Brigiet Missiaen en Fauve Degraer                                                 tweede graad

       Marieke Lesage en Fien Marchand                                                 derde graad

       Karlien Legein                                                                                  turnleerkracht kleuters

       Brecht Berteloot                                                                               turnleerkracht lager

       Valerie De Baene                                                                             zorgleerkracht

       Dirk Pinoy                                                                                        ICT-coördinator